Het grote verschil tussen Holistische Therapie en de reguliere zorg, is het verschil in benadering: Wie is er ziek in plaats van hoe bestrijden we het symptoom? Onze zorg past niet meer bij onze ontwikkeling in denken en doen over ziekte en gezondheid.

Onze reguliere zorg is helaas verworden tot een ernstig opgedeeld geheel van specialismen, geprotocolleerde ingrepen van ‘klachten’, een mechanisch en chemisch denken over ons lichaam.

We zijn de samenhang tussen ons lichaam, onze emoties, ons denken en de evolutie van onze Ziel volledig uit het oog verloren. De huidige zorg is ver afgedreven van het “geheel”. Het Hart en de Ziel is uit onze zorg verdwenen.
We zijn veel méér dan een machine: we zijn de optelsom van een miljarden jaren lange evolutie, als mensheid, maar óók als individu op Reis door meerdere Levens heen. Altijd dragen we deze evolutie met ons mee, bewust of onbewust in heel (oer)oude energiepatronen. Het is eenvoudigweg onmogelijk om niet te reflecteren aan je eigen individuele evolutie en verder te komen. En dat is toch wat we allemaal willen, nietwaar, een stukje verder komen…

wat is holismeHet Holisme integreert 4 domeinen

Wat daarvoor nodig is, is integratie: Het Holisme integreert 4 domeinen:

  • ons fysieke Lichaam,
  • ons Emotionele leven,
  • onze Denkwereld en
  • de evolutie van onze Ziel: individueel en collectief.

 

Altijd komen alle domeinen aan bod. Het gaat immers om Heel-kunde.

Fysiek:

lichamelijke klachten, die we open en zonder oordeel benaderen, niet via labels of syndromen. Waar in het lichaam is ongemak, hoe wordt je je die gewaar en welk orgaan is uit de algehele ordening van levenskrachtig functioneren en vitaal samen werken?

Emotioneel:

verschijnselen als overweldigd voelen, prikkelbaar zijn, overgevoeligheid, maar ook somberte, ontoereikend voelen, wanhopig zijn en dergelijke. Emoties, die zich keer op keer voordoen, terugkeren als patroon en je bestaan doordringend kleuren.

Mentaal:

gedachtenpatronen en ideeën over jezelf en het leven in het algemeen, conclusies die je ooit hebt getrokken, patronen die zijn ontstaan door al dan niet terechte oorzaak-gevolg relaties;

Spiritueel:

waar ben jij op je Reis door dit Leven? Wat is jouw les en hoe ben je daarvoor uitgerust? Waartoe bij deze ouders, deze partner of juist solo, waartoe bij deze collega’s?

Allemaal vragen, die we op het niveau van ons Wezen benaderen en exploreren. Kort gezegd is het Leven heel eenvoudig: de Ziel wil zijn diepste wens tot uitdrukking brengen: leven naar Waarheid, Verantwoordelijkheid, Eerlijkheid, Rechtvaardigheid, kortom Liefde.

Wanneer dit kan, ontstaat een beZield Leven. De Ziel heeft het Lichaam in eigendom genomen en regisseert het bestaan.

Stel je eens voor, dat alle ruis in je lichaam, in je emotionele leven, je denkwereld en uit oude herinneringen en ervaringen geleidelijk aan tot rust komt. Ervaringen van dit leven, maar ook die tijdens de bevalling, de zwangerschap, ja zelfs ten tijde van je conceptie, alsmede allerlei collectieve ervaringen, die in ons cultuurbewustzijn zijn opgeslagen…

Dat is voelbaar, wanneer dat gebeurd is. Dat gaat niet plots, het gaat heel geleidelijk: het wordingsprincipe.

Stel je eens voor, als je daar zicht op krijgt, er regie over neemt, dat het je systeem uiteindelijk verlaat en dat er een alledaagse Ruimte ontstaat, niet voor een moment van bliss of tijdens meditatie, maar gewoon als een manier van zijn, als een manier van in het Leven staan, de Natuurlijke Individualiteit?

Leef je dan evolutionair gezien niet de hoogst mogelijke potentie?

shazam goddess Shamanic Energy Healing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment *